INEXT - YASNE
TEL: +420 775 070 767 E-MAIL: obchod@nabytek-inext.cz

Humasis COVID-19 Ag Test 25ks v 1 balení

AKCE Doprava zdarma
Humasis COVID-19 Ag Test 25ks v 1 balení

Cena za 1 balení(25ks testů)   Testy jsou na základě výjimky od MZ vhodné pro SAMOODBĚR! Provedení testu je snadné a zvládne ho každý. více informací

2 475 Kč (bez DPH)
2 475 Kč (vč. DPH)
Skladem - (> 50 ks)

Máte dotaz?

Váš e-mail:
Dotaz:
* Vaše jméno:

Podrobný popis - Humasis COVID-19 Ag Test 25ks v 1 balení

[ PRINCIP TESTU ]
Test Humasis COVID-19 Ag používá monoklonální protilátky specifické pro antigeny COVID-19 k detekci specifických antigenů COVID-19 ve vzorcích lidských nasofaryngeálních
výtěrů. Nitrocelulózová membrána v zařízení obsahuje jeden testovací proužek a jeden kontrolní proužek. Testovací proužek je předem potažen anti-myší monoklonální protilátkou
proti SARS-CoV-2 nukleocapsidě a RBD pro detekci antigenů SARS-CoV-2 a kontrolní prožek je potažen kozím anti-myším IgG. Poté, co se odebraný vzorek aplikuje do jamky
pro vzorek, bude následně migrovat do oblasti obsahující konjugované protilátky konjugované koloidním zlatem namířené proti antigenu SARS-CoV-2. Pokud vzorek obsahuje
antigeny SARS-CoV-2, vytvoří se komplex antigen-protilátka-konjugát. Tento komplex bude pokračovat v migraci po membráně, dokud nedosáhne záchytné zóny (testovacího
proužku), kde se komplex naváže na imobilizované protilátky a vytvoří viditelný barevný pás v oblasti testovacího proužku. Vzorek se poté bude i nadále pohybovat po membráně,
dokud nedosáhne kontrolního proužku, kde se nadbytečný konjugát váže a vytvoří druhý viditelný barevný pás. Tento kontrolní proužek indikuje, že vzorek migroval po membráně,
jak bylo zamýšleno, a test byl proveden správně.
 
[ OBSAH BALENÍ ]
• Testovací destičky balené individuálně v hliníkovém obalu (25 testů/bal)
• Jednorázové zkumavky s extrakčním pufrem (25 ks/bal)
• Filtrační víčka (25 ks/bal)
• Sterilizované štětičky pro odběr vzorku (25 ks/bal)
• Návod k použití (1 ks)
 
[ MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ ]
• Monoklonální protilátka proti SARS-CoV-2 nukleokapsidě
• Monoklonální protilátka specifická k RBD proti SARS-CoV-2 Spike proteinu
• Kozí anti-myší IgG
 
[ SKLADOVÁNÍ A DOBA ŽIVOTNOSTI ]
• 18 měsíců od data výroby při pokojové teplotě (2–30 °C).
 
[ POSTUP TESTU ]
 1. Odběr vzorku:
  1) Použijte štětičku zahrnutou v balení a odeberte nasofaryngeální vzorek.
  2) Odebraný vzorek by měl být pro co nejlepší výsledky ihned po odběru otestován
 2. Testování:
  1) Připravte si hliníkový obal obsahující testovací destičku a umístěte jej na
  testovací povrch spolu se zkumavkou a filtračním víčkem.
  2) Rozbalte balení testovací destičky a položte ji na rovný povrch.
  3) Odlepte víčko zkumavky a vložte do ní špičku štětičky se vzorkem pacienta
  a alespoň 10krát štětičkou otočte, aby došlo k dostatečnému přenosu vzorku.
  4) Po přenosu vzorku otřete špičku štětičky o stěnu zkumavky, abyste z ní
  vytlačili co nejvíce zbylé tekutiny.
  5) Nasaďte filtrační víčko na zkumavku a nakapejte 3 kapky vzorku (90–100 µL)
  do jamky pro vzorek na destičce.
  6) Odečtěte výsledky 15 minut po aplikaci vzorku. Výsledek neodečítejte
  dříve než po 15 minutách.

04

 [ CHARAKTERISTIKY ]
• Detekční limit (LoD) - Detekční limit (LoD) testu Humasis COVID-19 Ag je 2 x 10^3.1 TCID50/mL.
• Preciznost - Byly provedeny 4 individuální studie: opakovatelnost (vnitřní laboratorní preciznost), preciznost mezi operátory, preciznost mezi šaržemi a preciznost mezi místy testu Humasis COVID-19 Ag. Výsledky testu potvrdily, že test Humasis COVID-19 Ag vykazuje konzistentní výkon v laboratoři, mezi operátory, mezi šaržemi a mezi místy a všechny výsledky vykázaly 100% shodu s očekávanými výsledky.
• Zkřížená reaktivita - Zkříženě reagující látky pod potenciálem neovlivnily výkon testu Humasis COVID-19 Ag.

01

• Interference - Potenciálně interferující látky v koncentracích ≤ než uvedených neovlivní výkon testu Humasis COVID-19 Ag.

03

• Klinické hodnocení - Klinické hodnocení testu Humasis COVID-19 Ag bylo stanoveno testováním celkem 143 vzorků klinických výtěrů od jednotlivých pacientů, 40 pozitivních a 103 negativních vzorků.
Statistická analýza pro odvození klinické citlivosti a specificity byla provedena dle CLSI EP12 A2 „User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performance“.
Výsledky studie stanovily následující klinickou citlivost a specificitu testu Humasis COVID-19 Ag: 02

- Klinická senzitivita: 95,42 % (40/42) (95 % CL: 86,7 – 100 %)
- Klinický specificita: 100,00 % (101/101) (95 % Cl: 83,9 %–100 %)

 [ UPOZORNĚNÍ A LIMITACE ]
• Pouze pro diagnostické použití in vitro.
• Nepoužívejte po datu expirace.
• Skladujte uzavřené až do momentu použití, po otevření ihned použijte.
• Nepoužívejte testovací destičky, pokud je obal poškozen nebo pokud je destička vážně poškozená.
• Testovací destičku znovu nepoužívejte.
• Se všemi vzorky zacházejte opatrně, jako s potenciálně infekčními.
• Tento test je určen k iniciálnímu screeningu koronavirové infekce detekcí antigenů COVID-19, ale neměl by být použit jako jediné kritérium pro stanovení infekce SARS-CoV-2. Pro diagnostiku by měly být použity a zváženy další metody a klinické informace (příznaky a symptomy).

 

INFORMACE K DAŇOVÉ UZNATELNOSTI NÁKLADŮ NA POVINNÉ TESTY NA COVID-19.

 • U plátce daně (zaměstnavatele): Náklady na povinný test na COVID-19 zaměstnanců jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Jedná se tedy o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).
  Na straně zaměstnanců jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovených právním předpisem, který podle § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů není předmětem daně.
 • U podnikatele: Souvisí-li povinný test COVID-19 s výkonem podnikatelské činnosti, jedná se o daňově účinný výdaj dle § 24 zákona o daních z příjmů.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

Využíváme soubory cookies, díky kterým Vám můžeme poskytovat lepší služby. Využíváním našich služeb s jejich využitím souhlasíte. Více o cookies Rozumím